Tavelsjö hembygdsförening Start

Tavelsjö Hembygdsförening

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Rolf Appelblad (ordf) 070-6813571 rolf.appelblad@tavelsjo.se

Corina Selberg 070-2972132 corinaselberg@gmail.com

Lena Alwerud (sekr) 090-61216 lena.alwerud@tavelsjo.se

Karin Ågren (kassör) 090-60160 karin.agren@tavelsjo.se

Lisbeth Berglund 090-39001, 070-3037117

Anna-Karin Edberg 070-2278987 anna_karin.edberg@hotmail.com

Lillemor Grahn 070-3588839 lillemor.Grahn@Hotmail.com

Eva Wiklund(V.Ordf) 070-6832277 wiklundia1@gmail.com

Susanne Nordbrandt 070-3674249

susannenordbrandt@Hotmail.com

Hoppas du/ni vill stödja oss genom att betala årsavgiften 100 kr per hushåll eller 75 kr för enpersonershushåll.

Glöm inte att skriva avsändare, gäller också betalning via internet.

Betalning sker till Bg 5607-0147

 

2016

 

25 april : Storspovskväll med Anders Enetjärn. Kl 19:00 Församlingsgården.

Ta utomhuskläder !

30 april : Valborgsmässofirande tillsammans med andra föreningar i Tavelsjö.

7 maj : Danskväll på bygdegården med Sten-Åke Ringlöfs trio. Gammalt och modernt.

15 maj : Frukostföreläsning med Mariana Matsson om växter i vårt norrländska klimat.

28 maj : Vandring till Varmvattsberget med Anders Enetjärn. Samling kl 09:00 bönhuset/ga.skolan.

19 juni : Kyrkogårdsvandring på nya kyrkogården i Tavelsjö. Start kl 13:00.

26 juni : kl 17:30 friluftsgudstjänst Sundlingska Gården. Fika.

26 juni : Första gammeldanskvällen på Sundlingska Gården. Därefter varje söndag kväll fram till 7 augusti till olika spelmansgillen.

Juli : Hässja hö i Långviken. Ha koll på väder och annonsering i Bygdeportalen.se

September : Skära havre-vi binder kärvar, samling Tavelsjö Bygdegård.

18 september: Höstmarknad på Sundlingska Gården, 12:00 - 15:00

24 september: Vandring till Hemberget med Anders Enetjärn. Samling vid kyrkogårdens parkering kl 9:00.

Oktober : Teater "Sällskapet" Ögonblicksteatern. Tavelsjö Bygdegård.

November : Danskväll i Tavelsjö Bygdegård.

Januari : Vi dansar ut julen.